GSFD

GSFD (De Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening) is een vereniging die in de regio 't Gooi en omstreken actief is binnen de financiële dienstverlenong en de verzekeringsbranche in het bijzonder.

Historie

De GSFD (De Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening) werd op maandagavond 6 mei 1957 opgericht in "De Karseboom" te Hilversum. De oorspronkelijke naam was: "Assurantieclub Het Gooi en Omstreken" en later is dat in de omgang geworden Gooische Assurantieclub.

De initiatiefnemers hiervan waren de heren W.J. Ham, L.M. Lochtenberg, H. Selders, J.P. Reiman jr., C.J. Roodvoets.
Op 27 september 1957 werden de statuten en het huishoudelijk reglement met algemene stemmen aangenomen en kon de Koninklijke goedkeuring worden aangevraagd.

De samenstelling van het eerste bestuur was als volgt:

 • L.M. Lochtenberg (voorzitter)
 • J.P. Reiman jr. (secretaris)
 • H. Selders (penningmeester)
 • C.G.L. van Dijk (vice voorzitter)
 • C.J. Roodvoets (2e secretaris/publicist)
 • A. Schreuder (2e penningmeester)
 • W.J. Ham (algemeen bestuurslid)

De toenmalige ballotage-commissie bestond uit de heren :

 • G. Benink
 • A.P.C. Butzelaar
 • W.J. Ham

De propaganda-commissie bestond uit de heren :

 • M.J. Brouwer
 • J. Dobben
 • J. Houtkamp
 • J. van der Smit jr.

De kas-commissie bestond uit de heren:

 • G.H. Oberink
 • L. Peer
 • L.M. Schrijver

Het eerste jaarverslag van de secretaris maakte melding van toen 141 leden. Al snel werd samenwerking gelegd met de SVV voor deelname aan schriftelijke assurantie-cursussen.

Sprekers
Al dan niet in samenwerking met onze zusterclub, de UPAC (Utrechtse Provinciale Assurantie Club), konden gedurende het afgelopen tijdvak vele bekende sprekers worden gesignaleerd zoals : R. van Barneveld, P.A. Zeven, Mr J. van Someren, Mr. Fruitema, Mr. G.J. Stappenbelt, L. van Leeuwen, F.X. Baneke, Mr. Dr. W. Schuurman Stekhoven, Prof. Dr. G.W. Groeneveld. P. Nouwen, Prof. Dr. A. Heertje, Mr. A. Vaandrager, Prof. Mr. W.G. de Vries, Mr. Eykman. E. Peereboom, Prof. Van Mourik, Prof. W. Klein, de gebroeders Akkermans, Drs. J.C. van Ek, Drs. A.A. Lugtigheid en de politici de Graaf, Veldkamp, Robin Linschoten, Hans Wiegel en vele anderen.

Excursies
Tevens werden er een aantal excursies gemaakt naar : DAF, Lips, 2e kamer, Koopmansbeurs, Diamantbeurs, Audalet, Nederlandse Bank, Rijnmond Afvalverwerking en zelfs naar Royal Belge in Brussel.

Belangrijke data

 • Op 28 en 29 april 1967 werd ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum het Federatiecongres gehouden in Hilversum. De coördinatie was in goede handen van Anton Hoogendoorn.
 • Op 26 maart 1982 werd de oprichting voor het 25e jaar feestelijk herdacht in 't Spant te Bussum. Ter gelegenheid van zijn twintigjarig bestuurslidmaatschap werd de heer A. Hoogendoorn bij die gelegenheid benoemd tot lid van verdienste.
 • Op 28 februari 1984 nam de heer G. Oberink na 25 jaar afscheid als bestuurslid. Hij kreeg de zilveren federatiespeld en werd benoemd als erelid.
 • Op 10 november 1985 overleed na een kortstondig ziekbed, toch nog vrij onverwacht bestuurslid en penningmeester Atze de Vries.
 • Op 22 februari 1994 nam Rien Schipper na ruim 20 jaar afscheid als voorzitter, de symbolische voorzittershamer werd overgedragen aan de nieuwe, in functie gekozen voorzitter Rob van Dongen. Rien bleef nog een jaar aan als bestuurslid en ontving de zilveren federatiespeld en werd benoemd tot lid van verdienste.
 • Tijdens de jaarvergadering van 1999 werd Gerard van Santen benoemd tot erelid van de Gooische. Het secretariaat was ruim 15 jaar bij Gerard in uitstekende handen.
 • Op 5 januari 2005 is aan Rob van Dongen de federatiespeld uitgereikt door Federatie bestuurder Dick de Boer. Dit voor zijn langdurige inzet en verdienste als bestuurder van de Gooische Assurantieclub.
 • Op 1 december 2005 is een bijzondere algemene ledenvergadering gehouden. Reden hiervan is dat er een vernieuwde weg wordt ingeslagen met een nieuwe naam, te weten: Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening. Alsmede zijn de statuten aangepast aan de tijd. Dit nieuwe initiatief werd door de aanwezige leden voor 100% onderschreven en aangenomen. De nieuwe statuten zijn op 29 december 2005 notarieel opgemaakt en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Terug