GSFD (De Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening) is een vereniging die in de regio 't Gooi en omstreken actief is binnen de financiële dienstverlening en de verzekeringsbranche in het bijzonder.

Over ons

Momenteel bedraagt het ledenbestand 85 leden.

Het meest belangrijke doel van de vereniging is overdracht en bevordering van vakkennis enerzijds, alsmede het stimuleren van vriendschappelijke verhoudingen binnen de branche.Voor beide items worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd in de vorm van lezingen, workshops en excursies.

We zoeken iedere keer weer naar een hoogwaardig en kwalitatief goed verhaal wat direct te maken heeft met onze branche of hier duidelijk raakvlakken mee heeft.

De term 'assurantie' dekt al lang niet meer de lading waar al onze leden zich mee bezig houden. Naast het pakket aan schade-, leven- en pensioenverzekeringen houden onze leden zich ook bezig met onder meer financiële planning en employee benefits.

Tevens zijn onze leden ook werkzaam in bedrijfstakken die raakvlakken hebben met onze branche zoals de accountancy en expertise- en schaderegelingsbureau's.

GSFD (De Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening) is aangesloten bij de Federatie van Assurantieclubs en zorgt met ruim 11 zusterverenigingen voor een sluitend landelijk netwerk. Initiatieven binnen dit netwerk bieden de leden van de club(s) toegevoegde waarde op het gebied van opleidingen.

Lid worden is dus zeker het overwegen waard. Op de volgende pagina's vindt u meer informatie.

Het Bestuur

De GSFD (De Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening) werd op maandagavond 6 mei 1957 opgericht in "De Karseboom" te Hilversum. De oorspronkelijke naam was: "Assurantieclub Het Gooi en Omstreken" en later is dat in de omgang geworden Gooische Assurantieclub.

De initiatiefnemers hiervan waren de heren W.J. Ham, L.M. Lochtenberg, H. Selders, J.P. Reiman jr., C.J. Roodvoets.
Op 27 september 1957 werden de statuten en het huishoudelijk reglement met algemene stemmen aangenomen en kon de Koninklijke goedkeuring worden aangevraagd.

De samenstelling van het eerste bestuur was als volgt:

 • L.M. Lochtenberg (voorzitter)
 • J.P. Reiman jr. (secretaris)
 • H. Selders (penningmeester)
 • C.G.L. van Dijk (vice voorzitter)
 • C.J. Roodvoets (2e secretaris/publicist)
 • A. Schreuder (2e penningmeester)
 • W.J. Ham (algemeen bestuurslid)

De toenmalige ballotage-commissie bestond uit de heren :

 • G. Benink
 • A.P.C. Butzelaar
 • W.J. Ham

De propaganda-commissie bestond uit de heren :

 • M.J. Brouwer
 • J. Dobben
 • J. Houtkamp
 • J. van der Smit jr.

De kas-commissie bestond uit de heren:

 • G.H. Oberink
 • L. Peer
 • L.M. Schrijver

Het eerste jaarverslag van de secretaris maakte melding van toen 141 leden. Al snel werd samenwerking gelegd met de SVV voor deelname aan schriftelijke assurantie-cursussen.

Sprekers
Al dan niet in samenwerking met onze zusterclub, de UPAC (Utrechtse Provinciale Assurantie Club), konden gedurende het afgelopen tijdvak vele bekende sprekers worden gesignaleerd zoals : R. van Barneveld, P.A. Zeven, Mr J. van Someren, Mr. Fruitema, Mr. G.J. Stappenbelt, L. van Leeuwen, F.X. Baneke, Mr. Dr. W. Schuurman Stekhoven, Prof. Dr. G.W. Groeneveld. P. Nouwen, Prof. Dr. A. Heertje, Mr. A. Vaandrager, Prof. Mr. W.G. de Vries, Mr. Eykman. E. Peereboom, Prof. Van Mourik, Prof. W. Klein, de gebroeders Akkermans, Drs. J.C. van Ek, Drs. A.A. Lugtigheid en de politici de Graaf, Veldkamp, Robin Linschoten, Hans Wiegel en vele anderen.

Excursies
Tevens werden er een aantal excursies gemaakt naar : DAF, Lips, 2e kamer, Koopmansbeurs, Diamantbeurs, Audalet, Nederlandse Bank, Rijnmond Afvalverwerking en zelfs naar Royal Belge in Brussel.

Belangrijke data

 • Op 28 en 29 april 1967 werd ter gelegenheid van ons 10-jarig jubileum het Federatiecongres gehouden in Hilversum. De coördinatie was in goede handen van Anton Hoogendoorn.
 • Op 26 maart 1982 werd de oprichting voor het 25e jaar feestelijk herdacht in 't Spant te Bussum. Ter gelegenheid van zijn twintigjarig bestuurslidmaatschap werd de heer A. Hoogendoorn bij die gelegenheid benoemd tot lid van verdienste.
 • Op 28 februari 1984 nam de heer G. Oberink na 25 jaar afscheid als bestuurslid. Hij kreeg de zilveren federatiespeld en werd benoemd als erelid.
 • Op 10 november 1985 overleed na een kortstondig ziekbed, toch nog vrij onverwacht bestuurslid en penningmeester Atze de Vries.
 • Op 22 februari 1994 nam Rien Schipper na ruim 20 jaar afscheid als voorzitter, de symbolische voorzittershamer werd overgedragen aan de nieuwe, in functie gekozen voorzitter Rob van Dongen. Rien bleef nog een jaar aan als bestuurslid en ontving de zilveren federatiespeld en werd benoemd tot lid van verdienste.
 • Tijdens de jaarvergadering van 1999 werd Gerard van Santen benoemd tot erelid van de Gooische. Het secretariaat was ruim 15 jaar bij Gerard in uitstekende handen.
 • Op 5 januari 2005 is aan Rob van Dongen de federatiespeld uitgereikt door Federatie bestuurder Dick de Boer. Dit voor zijn langdurige inzet en verdienste als bestuurder van de Gooische Assurantieclub.
 • Op 1 december 2005 is een bijzondere algemene ledenvergadering gehouden. Reden hiervan is dat er een vernieuwde weg wordt ingeslagen met een nieuwe naam, te weten: Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening. Alsmede zijn de statuten aangepast aan de tijd. Dit nieuwe initiatief werd door de aanwezige leden voor 100% onderschreven en aangenomen. De nieuwe statuten zijn op 29 december 2005 notarieel opgemaakt en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 • Wie lid is van de GSFD (De Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening) wordt automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe workshops, opleidingen en activiteiten van GSFD (De Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening)en van de FiDi/Pé.
 • GSFD heeft een speciaal arrangement met opleider Lindenhaeghe: KLIK HIER!
 • Leden van GSFD (De Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening) kunnen gratis deelnemen aan lezingen, excursies en andere activiteiten.
 • Abonnement op het vakblad "de Beursbengel".
 • Netwerkcontacten; wij zien met enige regelmaat nieuwe leden en nieuwe gezichten op onze bijeenkomsten. Er ontstaan hierdoor ook nieuwe contacten, niet in de laatste plaats met inleiders of sprekers. Leden kunnen gedurende diverse activiteiten ervaringen uitwisselen met collega's uit het vakgebied.

Persoonlijk lidmaatschap

Als lid van De Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening blijft u op de hoogte van de diverse activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden.

De contributie voor het persoonlijk lidmaatschap bedraagt € 200,00 per jaar inclusief een abonnement voor De Beursbengel. Wenst u geen Beursbengel te ontvangen dan is de contributie € 175,00 per jaar.

Het verenigingsjaar van de Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aanvrager gaat tot wederopzegging akkoord met automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om introducees mee te nemen. De kosten per lezing bedragen hiervoor € 40,00 per keer inclusief eten. De introducee kosten zullen middels een van te voren afgegeven eenmalige machtiging worden geïncasseerd. Indien de introducee lid wordt zal de eenmalige bijdrage verrekend worden met de contributie. Een introducee kan maximaal 1x per 2 jaar worden uitgenodigd.

Ieder mens heeft recht op een prettig leven. Een eigen woon- en werkplek waar je thuis bent. Vooruitzichten op een leuke, zinvolle dag. Een dag waar je anderen ontmoet. Zelf inhoud en vorm geven aan je leven. Natuurlijk is dat niet anders als je een beperking hebt. Daarom ondersteunt Sherpa mensen met een beperking.

Met ongeveer 1400 medewerkers en 600 vrijwilligers levert Sherpa diensten aan zo’n 1400 cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Een team van deskundigen biedt de begeleiding en ondersteuning die cliënten nodig hebben om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving. Zij stellen het unieke in ieder mens centraal en werken professioneel, betrokken en in samenspraak met de cliënt en diens omgeving.

Onze leden kunnen zich inzetten door een keuze te maken voor welke activiteiten zij willen kiezen.

Klik op onderstaand logo van Sherpa en maak je keuze!