woensdag 02 november 2022

GSFD wordt opgeheven

Beste leden,

Tijdens de ALV hebben we met de aanwezige leden de mogelijkheden besproken om de GSFD toch nog voort te zetten. De uiteindelijke conclusie was helaas dat de GSFD zal worden opgeheven.

Er is afgesproken dat onze website eind dit jaar "uit de lucht gaat", omdat hieraan hoge kosten zijn verbonden. Ook zal voor de leden die via de contributie betalen voor een abonnement op De Beursbengel dit abonnement per 1 januari 2023 worden beëindigd.

Er komt volgend jaar nog een eind-/afscheidsfeest, ideeën hiervoor zijn welkom. Voor berichten hierover is een aparte app-groep aangemaakt.

Het geld dat daarna nog aanwezig is, wordt gedoneerd aan Sherpa.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het bestuur