Persoonlijk lidmaatschap

Als lid van De Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening blijft u op de hoogte van de diverse activiteiten die door de vereniging georganiseerd worden.

De contributie voor het persoonlijk lidmaatschap bedraagt € 200,00 per jaar inclusief een abonnement voor De Beursbengel. Wenst u geen Beursbengel te ontvangen dan is de contributie € 175,00 per jaar.

Het verenigingsjaar van de Gooische Sociëteit Financiële Dienstverlening loopt van 1 januari tot en met 31 december. Aanvrager gaat tot wederopzegging akkoord met automatische incasso van het lidmaatschapsgeld.

Tevens bestaat er de mogelijkheid om introducees mee te nemen. De kosten per lezing bedragen hiervoor € 40,00 per keer inclusief eten. De introducee kosten zullen middels een van te voren afgegeven eenmalige machtiging worden geïncasseerd. Indien de introducee lid wordt zal de eenmalige bijdrage verrekend worden met de contributie. Een introducee kan maximaal 1x per 2 jaar worden uitgenodigd.

Terug