Welke vraag stel jij op de jaarvergadering?

Met de lente breekt ook het jaarvergaderingenseizoen aan. In de jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd over 2020, eventueel nieuwe bestuursleden benoemd en wordt er steevast ook vooruit gekeken naar de rest van dit jaar. En verder. Voor dit voorjaar wil ik je vragen om een vraag aan het bestuur van jouw branche- of beroepsvereniging te stellen.

Zo links en rechts zullen de uitnodigingen je brievenbus of mailbox binnenkomen. Van jouw tennisvereniging, de hockeyvereniging van je dochter, de carnavalsvereniging, van de lokale afdeling van de politieke partij en/of het filmhuis waar je lid van bent. En van jouw beroepsvereniging, assurantieclub en branchevereniging, waar je als ‘natuurlijk persoon’ of als bedrijf – natuurlijk – lid van bent.

Vooraf
Zo’n Algemene Ledenvergadering (ALV) is wel bijzonder. Om te beginnen in de aanloop. De penningmeester is druk met het opstellen van de resultatenrekening en de balans: ‘wie waren ook al weer de leden van de kascontrolecommissie?’, ‘waren die het vorig jaar ook?’ en ‘wat hebben we daarover in de ALV besloten?’ De voorzitter kijkt mee en schrijft over wat er allemaal het afgelopen jaar is gebeurd. ‘Vergeet dit jaar de coronapandemie niet’, wordt hem of haar in de bestuursvergadering toegefluisterd. De secretaris bereidt het – op tijd – verzenden van de stukken voor. Bij de vraag ‘sturen we de balans ook mee met de winst- en verliesrekening of delen we die op de vergadering uit om aan het einde ook weer in te laten leveren?’ wordt jaarlijks kort stilgestaan. En altijd is er een bestuurslid dat zich zorgen maakt over het aantal leden dat aanwezig is: ‘hoe maken we het interessant(er) voor onze leden?’.

Dan de ALV zelf
Bestuursleden achter de tafel en de leden in de zaal. Vragen over het quorum worden beantwoord. De voorzitter opent met dank aan alle leden die ondanks alles wél de moeite hebben genomen om te komen. En altijd is er een onverwachte vraag met als antwoord ‘dat zoeken we op’ en ‘het antwoord zullen we in de notulen opnemen’.

Dit typisch Nederlandse verenigingsritueel moeten we koesteren.

Naar welke jaarvergadering ga jij dit jaar?
Mijn voorstel is om er minimaal twee uit te kiezen. Eentje van een vereniging waarvan je nog niet eerder een jaarvergadering hebt bijgewoond. Niet alleen om hen decharge te verlenen. Maar om de bestuursleden te bedanken voor hun inzet. Wordt het niet gedaan door een ander lid, vraag dan de microfoon en gebruik jouw mooiste woorden voor een bedankje.

En de andere?
Daarnaast ga je – standaard, dus ook dit jaar – naar de jaarvergadering van jouw beroepsvereniging, assurantieclub en branchevereniging. Vergelijkbare mooie bedankwoorden mag je natuurlijk ook uitspreken. Maar laten we afspreken om het bestuur ook een steuntje in de rug te geven. Of – als er nog geen start is gemaakt – een eerste aanzet daartoe. Met de vraag wat het bestuur gaat doen voor een nauwe(re) samenwerking tussen alle verenigingen die zich het lot van de financieel adviseur aantrekken.

Persoonlijke motivatie
Dit jaar is het vijf jaar geleden dat ik bestuurslid werd van de Federatie van Assurantieclubs. De motivatie daarvoor was om de trots op het vak van financieel adviseur helpen terug te brengen. En om te werken aan het verbinden van assurantieclubs en hun leden; met als doel om samen verder te komen.

Toen ik tweeënhalf jaar later voorzitter werd, kwam daar nog een reden bij. Ik wil bijdragen aan een sterke vereniging van financieel advieskantoren en adviseurs. Zoals andere beroepsgroepen als advocaten, accountants en notarissen ook kennen. Vanuit kansen zien en die pakken; niet vanuit een van bovenaf opgelegde verplichting. Om de kwaliteit van de financieel adviseur te versterken. Om de beroepsgroep beter op de kaart te zetten. En om bij beleidsmakers in Den Haag en Amsterdam – naast de stem van het Verbond en de NVB – ook de gezamenlijke stem van de financiële adviesbranche te laten horen.

Ongeduldig
Zoals ook bekend in ons Nederlandse verenigingsleven is de snelheid waarmee dingen gaan niet altijd de gewenste snelheid. Toch weet ik: ‘Alleen ben je sneller, maar samen kom je verder’.

Dus vandaar mijn vraag aan jou: stel aan je beroeps- en branchebestuur de vraag over de samenwerking met andere beroeps- en brancheverenigingen. Want tijdens een ALV kan er soms ook meer verteld worden dan er in het bestuursverslag of op de website geschreven kan worden.

Alvast bedankt!