Blog Federatie: Webinar met videoboodschap minister Wopke Hoekstra

Tijdens het webinar op 24 november aanstaande ga ik, na het vertonen van een videoboodschap van minister Wopke Hoekstra van Financiën, in gesprek met ‘het veld' over het belang en de impact van onafhankelijk financieel adviseurs. Hoe kijkt de minister en hoe kijken wij terug op het provisieverbod en wat moeten we nu met actieve transparantie? Maar ook het – voor de leden van de Federatieclubs belangrijke – onderwerp om de PE af te schaffen door PA op te waarderen, komt aan bod. Kortom een pittig gesprek met ‘het veld’.[/intro]

Het is ons derde webinar. Sinds het uitbreken van de coronacrisis – en het niet kunnen organiseren van fysieke bijeenkomsten – ondersteunt de Federatie de aangesloten assurantieclubs door het verzorgen van webinars. Over de eerste twee webinars schreef de vakpers enthousiast. Onder andere: ‘Eerste webinar Federatie van Assurantieclubs groot succes’ (SchadeMagazine) en ‘Financieel adviseur schat faillissementsrisico zakelijke klanten te laag in’ (am:).

Partner
In de zomer sprak ik met de uitgever van am: over een nauwe samenwerking. Daaruit kwamen twee concrete afspraken: de leden van de aangesloten assurantieclubs die hun ochtendnieuwsbrief willen blijven ontvangen en alles willen blijven lezen op AMweb, krijgen 25 procent korting op het jaarabonnement: https://www.amweb.nl/registreren/abonnement?product_code=AMSI_FACNIEUW.  

En het idee kwam op tafel om een van de webinars tijdens De Week van AM voor onze rekening te nemen. De Week van AM is het digitale event voor verzekeraars en financieel dienstverleners en vindt plaats van 23 tot en met 27 november 2020.

Wopke Hoekstra
Het is 24 november geworden, om uur. En met de feedback van de voorgaande webinars ligt de lat hoog. Mooi dat we daarom kunnen starten met een videoboodschap van de minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Ik heb het ministerie gevraagd of hij iets wil zeggen over:

  • zijn toekomstvisie op de financiële adviesmarkt en de rol van de financieel adviseur;
  • een terugblik op de afgelopen jaren; onder andere op het effect van het provisieverbod voor complexe producten;
  • de verzamelwet Wijzigingsbesluit financiële markten 2021 met onder andere de verplichte provisietransparantie voor (particuliere) schadeverzekeringen;
  • vakbekwaamheid; de Federatie van Assurantieclubs vindt Permanent Actueel (PA) de parel in de Wft en zou dat graag versterkt zien (ten koste van Permanente Educatie (PE).

Toekomst
Mijn wens is om – daarna – een gesprek te voeren over de toekomst. Want te vaak wordt er een achterhoedegesprek gevoerd; een gesprek over hoe het vroeger was. Het was toen altijd beter. Er werd minder gedaan en meer verdiend. Maar daarmee lossen we – wat mij betreft – niets op.

Het moet dus gaan om de toekomst van het vak van financieel adviseur. Wat is de toegevoegde waarde van het vak voor de consument? En hoe zal of moet het vak zich verder ontwikkelen?

Adviseur worden …
Wat ik namelijk te weinig zie, zijn jonge mannen en vrouwen die starten in het vak van financieel adviseur. Soms zie ik hen. Als ik met hen in gesprek ga, is het vaak de zoon of dochter van een financieel adviseur die hun vader of moeder wil opvolgen. Prima. Maar helaas ontmoet ik daarnaast veel te weinig starters. Terwijl het vak zo mooi is.

Vorig jaar oktober eindigde ik mijn column ‘Wanneer neemt u een trainee of stagiair aan?’ met de vraag om te investeren in schoolverlaters om daarmee het vak van financieel adviseur weer glans, trots en toekomst te geven.

… En blijven
Een ander stokpaardje van mij is dat het de hoogste tijd is om PE aan de kant te zetten en PA daarvoor op te waarderen. Niet meer eens per drie jaar een examentje, maar permanent op de hoogte blijven van wijzigingen. Die dus ook permanent zijn toe te passen in klantadviezen.

De – nieuwe – PA kan ook verkregen worden met het bijwonen van avondje ‘kennis en netwerken’ bij een assurantieclub of het volgen van een webinar van de Federatie. Niet als iets om achteroverleunend de punten makkelijk binnen te halen, maar wel om actief kennis te vergaren en na afloop met een vakgenoot over de markt te spreken en over oplossingen te brainstormen.

Welkom!
Alle leden van de aangesloten assurantieclubs, alle lezers van de Beursbengel en alle andere geïnteresseerden zijn van harte welkom om het webinar te bekijken. Opgeven gaat dit keer anders; namelijk via deze link: https://deweekvan.amweb.nl/wopke-hoekstra.

Wij zien je graag live bij het webinar.

Tot ziens!