December 2019
dinsdag, 03 december Arbeidsongeschiktheid
Oktober 2019
donderdag, 24 oktober Lezing Theo Gommer over het Pensioenakkoord 2022
Juni 2019
dinsdag, 25 juni BBQ
Mei 2019
dinsdag, 07 mei ALV met lezing 'Hoe om te gaan met moeillijk verzekerbare risico's'
Maart 2019
donderdag, 21 maart Provisietransparantie door Cisco Barao
Januari 2019
donderdag, 17 januari Nieuwjaarsreceptie GSFD