Agenda-items

Een overzicht van onze actuele agenda items

Vergadering : Algemene Ledenvergadering

dinsdag 25 oktober 2022 om 20:00 uur
De afgelopen jaren merkt het bestuur dat de animo voor de GSFD terug is gelopen. Omstandigheden zoals 'corona' 
en de achterblijvende verjonging dragen niet bij aan een verbetering van dat beeld.
 
Het Bestuur is daarom in overleg getreden met de Federatie en doet het voorstel de GSFD-activiteiten onder het beheer
van de Federatie te brengen. Dit voorstel zal nader worden uitgewerkt en aan de leden worden voorgelegd in een ALV
geagendeerd voor 25 oktober aanstaande.
 
Gezien de aard van de vergadering zal er geen diner / maaltijd in het programma worden opgenomen.
De aanvangstijd is daarom gesteld op 20.00 uur. De plaats zal worden bepaald aan de hand van het aantal inschrijvingen.

Dit bericht geldt als een vooraankondiging om de mogelijkheid van het voor-aanmelden te realiseren en de belangstelling
van de leden voor deze ALV te bepalen.
 
De definitieve agenda met de uitwerking van het voorstel zal eind september aan de leden worden verzonden.

Kosten leden € 0,-

Maximum aantal inschrijvingen bereikt.

Log in om aan te meldenLOG IN Wachtwoord vergeten?

Inschrijven zonder lidmaatschap

Terug